Košík je prázdný
Kategorie zboží
Zákaznická linka

Duchovní literatura

řadit podle: Oblíbenosti Ceny Názvu
 

Druhé, podstatně rozšířené a vylepšené vydání rychle rozebraného titulu.

189,00 Kč
178,60 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Tantra nemůže být záminkou pro radovánky.

519,00 Kč
490,50 Kč
včetně DPH

skladem
více než 100 ks

V některých domorodých amerických kulturách kmenoví náčelníci s radou starších žen konzultovali veškerá rozhodnutí, která se měla dotýkat celé společnosti.

268,00 Kč
253,20 Kč
včetně DPH

skladem
4 ks

Tato skromná práce o životě a díle Karla Domenica Cristoforiho zvaného Marek z Aviana byla napsána k příležitosti oslav výročí bitvy u Vídně.

140,00 Kč
včetně DPH

skladem
3 ks

Osm studií s nejnovějšími výsledky bádání o raně novověkých intelektuálních dějinách a dějinách filosofie se věnuje mimo jiné Giovannimu Picovi della Mirandola, J.

260,00 Kč
245,70 Kč
včetně DPH

skladem
3 ks

Předložená studie zkoumá Hegelovy výklady Aristotelovy psychologie a metafyziky ducha (nús), jež jsou rozvinuty v jeho přednáškách o dějinách filosofie.

178,00 Kč
168,20 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks

Příběhy a podobenství významného meditačního mistra současné thajské lesní tradice théravádového buddhismu.

158,00 Kč
154,90 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Kniha je první publikací přeloženou do českého jazyka, která komplexně uvádí českého čtenáře do světově rozšířeného katechetického programu s názvem Katecheze Dobrého pastýře.

249,00 Kč
235,30 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks

Kniha je určena pro laickou veřejnost a jejím cílem je poskytnout čtenáři podrobné informace o problematice kreacionismu a evolucionismu.

220,00 Kč
207,90 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks

Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém "Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?", odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí.

445,00 Kč
420,50 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Jak moudře řídit svěřené dílo a jaká je vlastně služba představených.

160,00 Kč
156,80 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks

Rámec "totalitní hospody" autorovi posloužil nejen jako připomínka života doby minulé, ale i jako východisko k vyjádření řady originálních a hlubokých myšlenek určených pro naši současnost.

299,00 Kč
282,60 Kč
včetně DPH

skladem
5 ks

Významný český šlechtic a politik Lev Thun (1811-1888), pozdější dlouholetý rakouský ministr kultury a vyučování, udržoval s většími či menšími přestávkami přes dvacet let korespondenci s Alexisem de Tocqueville (1805-1859), největším francouzským politickým myslitelem 19. století.

398,00 Kč
376,10 Kč
včetně DPH

skladem
4 ks

Kniha o teologii církve Johanna Adama Möhlera (1796-1838) nás přivádí do období osvícenství a romantismu, jež tvoří myšlenkové předpolí duchovního vývoje 19. a 20. století.

335,00 Kč
316,60 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks

Kniha Příběhy Tóry (patnáct biblických zamyšlení) Jana Diveckého přibližuje čtenářům: -základní příběhy Starého zákona s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, ?) -kapitoly od Stvoření světa po Mojžíšovo putování pouští seznamují zájemce s obsahem příběhů, důraz je však kladen především na interpretaci významu událostí -pro snazší pochopení je publikace doplněna slovníkem základních pojmů a přehledem hlavních komentátorů Tóry Dílo je v našem kontextu výjimečné nejen židovským úhlem pohledu na ?obecně známá? témata, ale také pedagogickým záměrem díla, které v předmluvě ke knize vyzdvihl vrchní zemský rabín Efraim K.

239,00 Kč
225,80 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Monografie o filosofii Karla Raimunda Poppera se zabývá koncepcí kritického racionalismu a jejím vlivem na diskuse o perspektivách vědecké racionality.

269,00 Kč
254,20 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks

Příběh z řady Filozofie pro děti je určen adolescentní mládeži Hlavní hrdinové Adam a Eva prožívají vztah první lásky.

170,00 Kč
166,70 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks

Odpovědi na otázky: Co, Jak, Proč a Kdo?

151,00 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks

Hebrejská mluvnice profesora Weingreena vyšla poprvé roku 1939.

365,00 Kč
345,00 Kč
včetně DPH

skladem
5 ks

Z doslovného významu Starého zákona nemůže nikdo poznat, že Bible obsahuje hluboká tajemství nebe.

299,00 Kč
282,60 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks

Dech Absolutna je souborem rozhovorů mezi Moojim a upřímnými hledajícími Pravdy, které se odehrály v průběhu uplynulých několika zim u Arunáčaly, posvátné hory nedaleko jihoindického města Tiruvannamalai.

210,00 Kč
198,40 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks

Pojednání libanonského dominikána o liturgii je na českém trhu zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou.

240,00 Kč
226,80 Kč
včetně DPH

skladem
5 ks

Zájem o islám soustavně narůstá, což se odráží v knihkupectvích i v médiích.

235,00 Kč
222,10 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks

První část knihy obsahuje návod k meditaci, který proslovil sám historický Buddha: Buddhova Velká promluva o podkladech všímavosti je zde poprvé přeložen do češtiny přímo z kanonického jazyka páli.

200,00 Kč
189,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks

Není nutné vzdát se psychoterapie, abyste mohli následovat cestu buddhismu.

249,00 Kč
235,30 Kč
včetně DPH

skladem
5 ks

Kniha kolektivu domácích i zahraničních odborníků na dějiny knihtisku, hebrejskou typografii či židovské dějiny vychází k pětisetletému výročí vytištění první hebrejské knihy v Praze (1512).

650,00 Kč
614,20 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks

Toto fenomenální dílo lze chápat jako úvod do budhistického nazírání duchovní skutečnosti.

498,00 Kč
470,60 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Autor uvádí na českou filosofickou scénu koncept kritické racionality významného německého filosofa Hanse Alberta.

106,50 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks

Autoři se pozastavují nad neutěšeným stavem společnosti a zamýšlejí se nad jeho příčinami.

179,00 Kč
169,20 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks

Poutní místo Filipov je již 150 let fenoménem.

490,00 Kč
463,10 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks