Košík je prázdný
Kategorie zboží
Zákaznická linka

Učebnice pro základní školy

řadit podle: Oblíbenosti Ceny Názvu
 

Wir neu 1 přepracované vydání pracovního sešitu pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií.

217,70 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Orientační obsah 2. dílu: * Vyjmenovaná slova po m * Vyjmenovaná slova po p * Vyjmenovaná slova po s * Vyjmenovaná slova po v * Slova s předponou vy-, vý- * Vyjmenovaná slova po z * Slovní druhy * Podstatná jména * Přídavná jména * Zájmena * Číslovky * Slovesa * Slova ohebná * Příslovce * Předložky, spojky * Částice * Citoslovce * Věta jednoduchá a souvětí * Stavba věty jednoduché * Souvětí * Obsah

86,70 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Poutavý centrální příběh zaměřený na cestu kolem světa. Úkoly, které rozvíjí zájem dětí o učivo.

156,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Pracovní sešit je vhodný pro reedukaci specifických poruch učení pro žáky prvníhos tupně základní školy.

95,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Příručky pro učitele obsahují kromě metodických návodů a doporučení k čítankám a pracovním sešitům velmi užitečný pomocný aparát (slovníček literárních pojmů, slovníček autorů, seznam doporučené odborné …

119,70 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

V Písance 3 se psaní nacvičuje v opise, přepise i autodiktátu. Sešit obsahuje i motivační zábavné úlohy jako spojování, křížovky nebo osmisměrky a cvičení pro rozvoj vyjadřování.

44,20 Kč
včetně DPH

Skladem 3 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

S novou koncepcí naší výtvarné výchovy objeví žáci svoji individualitu a hodiny je budou bavit. :-) Pracovní sešit je určen žákům 3. tříd, kteří se začínají seznamovat s vyjadřovacími prostředky, jež …

133,10 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Pracovní listy obsahují látku: počítání po stovkách do tisíce, vážení na tuny, dopisní známky (zohledněna byla změna poštovních tarifů), měření vzdáleností v kilometrech, užívání budíku, odměřování na …

158,30 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Barevný pracovní sešit žáky upoutá řadou námětů k projektům, vtipných a zábavných úkolů k vyvození učiva, her, křížovek, rébusů k procvičení učiva na opakovacích stranách k tématům.

92,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Formou zábavných cvičení založených na vědomostech dětí probírá učivo mluvnice z 1. pololetí – pojmy věta, slovo, slabika apod.

37,90 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici. V písankách je pamatováno na procvičování písmen, slov, vět, číslic i matematických výrazů.

53,10 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

74,60 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

CD obsahuje nahrávky k učebnicím Český jazyk 8 – nová generace a Čítanka 8 – nová generace.

754,90 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Řada zábavných cvičení a diktátů pro 2. pololetí.

56,40 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Čím se vyznačují nová plněbarevná vydání Český jazyk 4: • navazují na učební materiály pro 3. ročník: Český jazyk 3 (učebnice), Český jazyk 3, 1. a 2. díl (barevné pracovní sešity) • doplňují se s pracovními učebnicemi Jsem čtenář 1 a Jsem čtenář 2 • mají moderní a přehledný vzhled se smysluplným využitím plné barevnosti • obsahují různorodá cvičení systematicky směřující k osvojení učiva i souvisejících dovedností • přinášejí pozvolný nárůst obtížnosti (úlohy nejprve jednodušší svým obsahem i formulací zadání) NNS4-51

57,20 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Procvičování psacího písma cvičeními na upevnění abecedy, druhů vět, slov nadřazených, podřazených, souznačných, protikladných, samohlásek Ú, Ů, měkkých a tvrdých slabik, párových souhlásek, slov s DĚ, …

112,90 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Učebnici a pracovnímu sešitu Já a můj svět (prvouka pro 2. ročník) byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: ”Schválilo MŠMT čj.

99,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Knížky z edice Domácí procvičování čeština a Domácí procvičování matematika jsou přehledné, ilustrované a plné praktických cvičení na doplňování.

119,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Sešit obsahuje 20 stránek se čtvercovou sítí, 4 stránky pro zápis, 6 stránek se šablonami pro výpočet pyramid, 4 stránky tabulek a 2 stránky se šablonami pro geočtverce.

54,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Sešit je tvořen se zvětšenou notovou osnovou, pro snadnější notový zápis.

47,20 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ, který obsahuje dále Živou abecedu tetky Abecedky, Slabikář a Čítanku. 3. díl: n, N, d, D, k, U, Y, I, K, r, P, R, v, V, z, Z, h, H, au, ou, …

42,50 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

158,30 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Pracovní sešit k učebnice Matematiky pro 4. ročník ZŠ (2. díl).

85,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 9 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších …

95,40 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Nový třídílný titul Matematika a její aplikace 2 vám v mnoha směrech nebude neznámý, jeho jednotlivé části však jsou cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby vám pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klíčové kompetence dle požadavků RVP

101,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Soubor 5-ti kusů písanek pro 1.ročník ZŠ

105,20 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste uspěli u přijímacích zkoušek?

86,70 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Učebnice je součástí řady, ve které autorky vycházejí z klasických metod výkladu a používají přitom moderní prvky – hádanky, křížovky apod.

110,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Početník pro 1.ročník ZŠ - 2.díl s omalovánkami Procvičování čísel 5, 0, 6, 7

50,10 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí 5.6.

Obsah: ** sčítání a odčítání do 20 ** sčítání a odčítání ** rozklad čísla na desítky a jednotky ** porovnej ** zaokrouhlování na desítky ** zaokrouhlování na desítky, pyramidy ** změna pořadí sčítanců ** sčítání a odčítání

107,70 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme v pondělí 5.6.